HLR med Hjärtstartare

Plötsligt hjärtstopp kan drabba alla, oavsett ålder – ofta utan förvarning. Vid behandling av
hjärtstopp är i regel den första behandlingsåtgärden hjärt-lungräddning följt av defibrillering med
en enkel apparat. Defibrillatorn skickar en kontrollerad strömstöt genom en persons hjärta och
nollställer hjärtats aktivitet så att det startar igen

KURSINNEHÅLL

Vikten av tidigt larm
Fysiologi vid hjärtstopp
Agerande vid andnings- och hjärtstopp
Agerande vid luftvägsstopp

Omhändertagande av medvetslös person
Använda hjärtstartare säkert och effektivt
Praktiska övningar

KURSPLATS

Räddningsskolan Skövde. Timmervägen 13, 541 64 Skövde

KURSDATUM

Enligt överenskommelse

KURSKOSTNAD

Pris ges enligt offert.

ANMÄLAN

Kurstillfälle
Namn*
Organisation
Adress:
Postnummer:
Ort:
E-post*
Telefon*