Grundläggande Brandskyddsutbildning

Dagligen inträffar brandtillbud på arbetsplatser. Att ge din personal en grundläggande
brandskyddsutbildning är en bra investering som leder till ökad brandsäkerhet och trygghet.
Ett snabbt ingripande vid brandtillbud kan rädda stora värden för företaget. Dessutom ger
kunskaper om brands uppkomst och spridning förståelse för vikten av det förebyggande arbetet.
Behöver arbetsplatsen utrymmas krävs en effektiv organisation som ser till att all personal kan
lämna byggnaden i tid. Då varje arbetsplats är unik och har olika behov ser vi till att ditt företag får
den utbildning som passar bäst för att skapa en trygg och säker arbetsplats.

Utbildningen ger de anställda förståelse för det förebyggande arbetet, att effektivt utnyttja
släckutrustningen och hur man utrymmer lokalerna på ett säkert sätt.

KURSINNEHÅLL

Brandrisker
Förebyggande brandskydd
Utrymningsplan samt rutiner för utrymning
Brandförlopp

Brandspridning
Hantera brandsläckare
Brand i kläder

KURSPLATS

Enligt överenskommelse

KURSDATUM

Enligt överenskommelse

KURSKOSTNAD

Pris ges enligt offert.

ANMÄLAN

Namn*
Organisation*
Adress:
Postnummer:
Ort:
E-post*
Telefon*