Anläggningsskötare – sprinkler

– SPRINKLER

Sprinklersystem är ett av de mest effektiva sätten att skydda sig mot brand när stora värden står på spel. För att ansvarig anläggningsskötare är det nödvändigt att ha kunskap om rätt dimensionering, korrekt installation och att samtliga delar av anläggningen är väl fungerande. Det är också nödvändigt med regelbunden skötsel och underhåll av sprinkleranläggningen för att säkerställa effektiviteten. I Räddningsskolans utbildning för Anläggningsskötare av sprinklersystem får du bland annat kännedom om sprinkleranläggningars uppbyggnad och funktion, samt hur man utför skötsel och provning.

KURSINNEHÅLL

Allmän brandkunskap  och förebyggande brandskyddsarbete
Kravställare
Regelverk – SBF 120:8/SS-EN 12845
Sprinklersystemets omfattning och funktion
Kontroll och underhåll

Systemtyper, riskklassificering
Dimensionering, komponenter, vattenkällor
Anläggningsskötarens arbete
Vanliga fel på anläggning
Praktiska övningar

Målgrupp

Du som är eller ska bli anläggningsskötare samt fastighetsansvarig, fastighetsförvaltare, räddningstjänstpersonal med flera. Enligt SBF 120:8 ska anläggningsskötare genomgå uppdateringsutbildning i sådan omfattning att kunskapsnivån upprätthålls. Uppdateringsutbildning bör genomföras minst vart femte år.

KURSPLATS

Räddningsskolan Skövde. Timmervägen 13, 541 64 Skövde

KURSDATUM

28 Maj

17 September

KURSKOSTNAD

3 750kr per person (fika, lunch och kurslitteratur ingår) Priset är exkl. moms.

ANMÄLAN

Kurstillfälle
Namn*
Organisation*
Adress:
Postnummer:
Ort:
E-post*
Telefon*