Anläggningsskötare – Brandlarm

– AUTOMATISKT BRANDLARM

För att man i ett tidigt skede ska ha en möjlighet att upptäcka en brand behövs ett automatiskt brandlarm. Boverkets byggregler (BBR) har fastställt att ett automatiskt brandlarm är ett måste för verksamheter med samlingslokaler för mer än 150 personer, hotellverksamheter, vårdmiljöer och lokaler för hälsa- och sjukvård. Förutom dessa föreskrifter ska varje byggnad med ett automatiskt brandlarm ha två utsedda och utbildade anläggningsskötare, enligt SBF 110. Försäkringsbolagen hänvisar också till SBF 110:7 vid utförande av försäkringskrävda brandlarmsanläggningar.

Utbildningen ger kunskap om anläggningens funktion, skötsel och handhavande samt om hur brandlarmsanläggningen är en del av byggnadens totala brandskydd. Med rätt användning av det automatiska brandlarmet minskar man även onödiga larm.

KURSINNEHÅLL

Regler och föreskrifter
Brandteori
Larmets uppbyggnad

Ansvar
Larmöverföring
Kontrollistor och rutiner

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till fastighetsskötare eller person i företaget som är ansvarig för
företagets automatiska brandlarmanläggning

KURSPLATS

Räddningsskolan Skövde. Timmervägen 13, 541 64 Skövde

KURSDATUM

3 September, 08:00 – 16:00

12 November, 08:00 – 16:00

, 08:00 – 16:00

KURSKOSTNAD

3 750kr per person (fika, lunch och kurslitteratur ingår) Priset är exkl. moms.

ANMÄLAN

Kurstillfälle
Namn*
Organisation*
Adress:
Postnummer:
Ort:
E-post*
Telefon*