Självskydd

Självskydd handlar inte bara om hur man försvarar sig mot övergrepp, minst lika viktigt är att
vara medveten om sin miljö och undvika att hamna i utsatta situationer. En kurs i självskydd
ger dig kunskap om och praktisk träning i hur du fysiskt kan skydda dig men bidrar också
till ökad trygghet och mental förberedelse. Dessutom lockar kursen till många skratt – det
allvarliga ämnet till trots!

KURSINNEHÅLL

Dagens risker
Miljömedvetenhet
Preventioner
Tecken på aggression
Lugnande strategier

Positioner och balans
Skydd mot slag och sparkar
Komma loss-tekniker
Försvar mot stryptag
Skydd i markläge

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till personal inom vården som arbetar med patienter och brukare som i vissa
situationer kan agera aggressivt och våldsamt på grund av sin sjukdom eller sitt tillstånd. Även
andra grupper som vill känna sig trygga och öka sin kunskap och sina färdigheter i självskydd.

KURSPLATS

Räddningsskolan Skövde. Timmervägen 13, 541 64 Skövde

KURSDATUM

Enligt överenskommelse

KURSKOSTNAD

750kr per person (fika ingår). Priset är exkl. moms.

ANMÄLAN

Namn*
Organisation*
Adress:
Postnummer:
Ort:
E-post*
Telefon*