BAM, Bättre Arbetsmiljö

SYFTE

Deltagarna ska kunna bidra till att utveckla verksamhetens arbetsmiljö.

MÅL

lite om arbetsmiljölagen och de vanligaste föreskrifterna.
förstå och agera enligt SAM-hjulets, undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera.
hitta arbetsmiljöinformation på www.av.se och www.prevent.se

 

förstå rollerna, ansvar och samverkan i arbetsmiljöarbetet.
känna till hur mycket hårda och mjuka verktyg&kompetenser samverkar.
och mycket, mycket annat som kommit upp under våra tre dagar tillsammans.

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till dig som chef eller arbetsledare, skydds,- arbetsmiljöombud, HR, andra fackliga företrädare.

KURSPLATS

Räddningsskolan Skövde. Timmervägen 13, 541 64 Skövde

KURSDATUM

Kursen är på totalt tre dagar uppdelad på två tillfällen 2 + 1 dag. 6-7/5 & 14/5

KURSKOSTNAD

7 500 (fika och lunch ingår). Priset är exkl. moms.

UTBILDARE

Vår utbildare Leffe Larsson är diplomerad BAM handledare hos Prevent och har genomfört ett stort antal BAM-utbildningar med nöjda deltagare som resultat. Han har jobbat med systemtiskt arbetsmiljöarbete sedan 1990.

ANMÄLAN

Namn*
Organisation*
Adress:
Postnummer:
Ort:
E-post*
Telefon*