Risk-DNA

RISK-DNA är en metod för att identifiera, värdera, prioritera och åtgärda risker i en verksamhet, med fokus på avbrott. En verksamhet kan ses som ett flöde – en kedja med ihopsatta länkar. Alla länkar representerar viktiga processer, kompetenser och hårdvaror som tillsammans bildar en verksamhet. RISK-DNA är en metod som bygger på en workshop där deltagarna själva, genom en handledd diskussion, upptäcker avbrottsrisker i sitt eget företag. Det är först när man förstår riskerna som man kan ta beslut om eventuella åtgärder.

KURSINNEHÅLL

Hur olika kompetenser kan inverka på verksamheten ur ett riskperspektiv
Identifiera avbrottsrisker i din verksamhet
Skapa en riskmatris över er verksamhet

Lär dig undvika kritiska element
Hitta lösningar och vara förbered på tänkbara scenarier

Målgrupp

Chefer, produktionsledare, säkerhetsansvariga, inköpare, IT-ansvariga, underhållschefer, konstruktörer m.fl.

KURSPLATS

Räddningsskolan Skövde. Timmervägen 13, 541 64 Skövde

KURSDATUM

Enligt överenskommelse

KURSKOSTNAD

3 350kr per person (fika och lunch ingår) Priset är exkl. moms.

ANMÄLAN

Namn*
Organisation*
Adress:
Postnummer:
Ort:
E-post*
Telefon*