Ny i rollen som styrkeledare

– ATT LEDA I STATIONSTJÄNST
Hur blir steget från brandman till styrkeledare? Du går från att vara kollega till att vara ledare,
att ha ansvar för din egen arbetsinsats till att ansvara för gruppens gemensamma prestationer.
Som arbetsledare ska du kunna motivera, engagera och stötta dina medarbetare. Den här kursen
ger dig grundläggande kunskaper i ledarskap och därmed verktyg att möta olika situationer en
arbetsledare ställs inför. Ta första steget i rollen som en kompetent ledare!

KURSINNEHÅLL

Den professionella lojaliteten
Kommunikation
Att ge och ta feedback
Att förmedla ramar och beslut
Utvecklande ledarskap som modell
SDI® – Strength Deployment Inventory

Självkännedom, styrkor och svagheter
Människosyn och värderingar
Grupprocesser
Att leda en grupp
Föredöme, ansvar, motivation och konfrontation

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till dig som har eller kommer få en arbetsledande funktion. En kompletterande ledarskapsutbildning för räddningsledare (A) eller motsvarande

KURSPLATS

Räddningsskolan Skövde. Timmervägen 13, 541 64 Skövde

KURSDATUM

Enligt överenskommelse

KURSKOSTNAD

8 900kr per person (fika och lunch ingår). Logi tillkommer med 590kr per natt, vid behov. Priserna är exkl. moms.

ANMÄLAN

Namn*
Organisation*
Adress:
Postnummer:
Ort:
E-post*
Telefon*