Heta Arbeten

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

KURSINNEHÅLL

Allmänt om brandfarliga Heta Arbeten
Lagar och föreskrifter
Brandrisker och säkerhetsregler
Bränders uppkomst och förebyggande brandskydd
Praktisk släckövning

Brandskyddsorganisation
Brandkunskap, brandsläckning, släckutrustning
Brandfarliga varor samt EX-miljö
Tätskiktsarbete
Bränder som orsakas av Heta Arbeten

MÅLGRUPP

Anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten, samt arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

KURSPLATS

Räddningsskolan Skövde. Timmervägen 13, 541 64 Skövde
Klockan 08.00 – 15.00

KURSTILLFÄLLEN

6 September

20 September

24 September

18 Oktober

 

KURSKOSTNAD

2 930 kr/per person + moms (fika, lunch samt kursmaterial ingår).

ANMÄLAN

Kurstillfälle
Namn*
Organisation*
Adress:
Postnummer:
Ort:
E-post*
Telefon*