Heta arbeten

Heta arbeten är arbeten som medför uppvärming eller gnistbildning – till exempel svetsning,
skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell. Försäkringsbolagens
säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvariga, brandvakter och personer som utför Heta
Arbeten är utbildade och certifierade.

KURSINNEHÅLL

Allmänt om brandfarliga Heta Arbeten
Lagar och föreskrifter
Brandrisker och säkerhetsregler
Bränders uppkomst och förebyggande brandskydd
Praktistk släckövning

Brandskyddsorganisation
Brandkunskap, brandsläckning, släckutrustning
Brandfarliga varor samt EX-miljö
Tätskiktsarbete
Bränder som orsakas av Heta Arbeten

KURSPLATS

Räddningsskolan Skövde. Timmervägen 13, 541 64 Skövde

KURSDATUM

27 augusti, 08:00 – 15:00
1 oktober, 08:00 – 15:00

 

31 oktober, 08:00 – 15:00
26 november, 08:00 – 15:00

KURSKOSTNAD

2 930kr per person (fika och lunch ingår). Priset är exkl. moms.

ANMÄLAN

Kurstillfälle
Namn*
Personnummer*
Organisation*
Ev. Referens
Adress (hit skickas certifikatet):
Postnummer
Ort
Adress* (hit skickas fakturan):
Postnummer*
Ort*
E-post*
Mobiltelefon*