Grundläggande ekonomi

Denna utbildning genomför vi i två varianter – en med grundläggande företagsekonomi och en som riktar sig mot offentlig verksamhet. Under ”Kursdatum” kan du se när nästa utbildning som passar dig är planerad.

Oavsett roll i organisationen kommer man nästan dagligen i kontakt med såväl ekonomiska frågeställningar som ekonomisk information. Under kursen lär du dig att förstå en balans- och resultaträkning, de vanligaste nyckeltalen och få förklaringar på finansiella uttryck. Vi blandar teori med praktiska exempel och grupparbeten.

 

KURSINNEHÅLL

Förstå balans- och resultaträkningar
De vanligaste nyckeltalen
Kalkyler
Investeringar
Kassalikviditet och rörelsekapital

Budget
Intäkter och kostnader
Avkastning, lönsamhet och vinst
Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet
Praktiska övningar i grupp

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till dig som övergripande vill lära dig mer om företagsekonomi. Du kanske arbetar inom administration, HR eller IT och vill få större förståelse om ekonomiska begrepp och samband.

KURSPLATS

Kursen genomförs på Räddningsskolan Skövde, Timmervägen 13, 541 64 Skövde.

KURSDATUM

Kursen genomförs under två förmiddagar, där dag två avslutas med en gemensam lunch.

Del 1: 28 april
Del 2: 5 maj

KURSKOSTNAD

Kurskostnad: 2 950kr per person. Priset är exkl. moms.

 

ANMÄLAN

Namn*
Organisation*
Adress:
Postnummer:
Ort:
E-post*
Telefon*