Första Hjälpen på arbetsplatsen

När oförutsedda olyckor och akuta sjukdomsfall inträffar på arbetsplatsen är det viktigt att man har kunskaper och resurser för att möta dessa. De första minuterna efter olycksfallet är de mest kritiska för den som har svåra skador. Första hjälpen syftar till att uppehålla livet på den drabbade och förhindra att skadorna förvärras. Minst lika avgörande är det att kunna samordna och organisera hjälparbete i en livshotande situation. Materialet och innehållet i utbildningen baseras på riktlinjerna i arbetsmiljölagen (AML) och arbetsmiljöverkets föreskrifter Första hjälpen och krisstöd, AFS 1999:07.

Samtliga anställda på en arbetsplats bör genomgå en utbildning i första hjälpen, i synnerhet skyddsombud, skyddssamariter, kamratstödjare och personer i övrigt som arbetar med skydds- och säkerhetsfrågor.

KURSINNEHÅLL

Bestämmelser, ansvar och uppgifter
När behövs första hjälpen?
Vad är L-ABC
Utföra HLR med hjärtstartare

Hjärt – Lungräddning
Olycksfall och akuta sjukdomstillstånd
Psykiska första hjälpen
Första hjälpen på arbetsplatsen

KURSPLATS

Räddningsskolan Skövde. Timmervägen 13, 541 64 Skövde

KURSDATUM

12-13 juni alt. enligt överenskommelse. Kursen är två dagar.

KURSKOSTNAD

4 250kr per person inkl. fika, lunch och kursmaterial. Priset är exkl. moms.

ANMÄLAN

Namn*
Organisation*
Adress:
Postnummer:
Ort:
E-post*
Telefon*