Första Hjälpen – Elolycksfallsutbildning

Vid ett olycksfall eller akuta sjukdomsfall är de första minuterna mest kritiska. El-relaterade skador behöver ofta ytterligare kompetens för att man ska kunna rycka in och hjälpa den drabbade. Denna kurs ger dig kunskap att hantera eventuella skador som kan uppstå i kroppen vid olycksfall i samband med el-arbete. Vid ett olycksfall är det lika viktigt att det finns en god beredskap och planering för hur hjälpinsatsen ska gå till. En genomgång i hur hjälpinsatsen kan organiseras ingår därmed också i kursen.

Kursen vänder sig till dig inom elbranschen, så som personal som arbetar med elanläggningar i drift. Utbildningen passar även personal inom industrin.

KURSINNEHÅLL

L-ABC (livsfarligt läge, andning, blödning och cirkulationssvikt)
Kontroll av livstecken; andning & puls
Medvetenlöshet – stabilt sidoläge
Utföra HLR med hjärtartare
Åtgärder vid luftvägsstopp/andningshinder
Stoppa blödning

Förebygga cirkulationssvikt
Hudens uppbyggnad
Bränn och kemiska skador
Trauman/fallskador
Sjukdomsfall; Allergi, Eplepsi, Diabetes m.m
Störningar i hjärtverksamheten, rytmrubbningar
Larma, organisera och agera på en olycksplats

KURSPLATS

Räddningsskolan Skövde. Timmervägen 13, 541 64 Skövde

KURSDATUM

Enligt överenskommelse. Kursen genomförs under en heldag.

KURSKOSTNAD

2 650kr per person. Fika och lunch igår. Priset är exkl. moms.

ANMÄLAN

Namn*
Organisation*
Adress:
Postnummer:
Ort:
E-post*
Telefon*