Ekonomi för räddningstjänsten

Kursen vänder sig till dig som har ett budgetansvar inom Räddningstjänsten eller behöver ökad kunskap om ämnet ekonomi. Under två dagar ger vi dig verktygen att förstå och därmed kunna analysera och värdera de ekonomiska förutsättningar som kännetecknar en offentlig verksamhet. Utbildningen behandlar allt från nyckeltal och kassaflöde till investeringar och rapporter.

Kursen är praktiskt inriktad och varvar teoripass med gruppövningar. Mycket tid ges till diskussioner
och erfarenhetsutbyte.

KURSINNEHÅLL

Hur vi tolkar balans- och resultaträkningar och hur de relaterar
Förstå och använda rätt nyckeltal
Kassaflöde och rörelsekapital
De vanligaste kalkylmetoderna och när de används

Olika typer av anläggningstillgångar
Investering i fordon och utrustning
Finansiering av anläggningstillgångar
Budget och prognosarbete

KURSPLATS

Räddningsskolan Skövde. Timmervägen 13, 541 64 Skövde

KURSTILLFÄLLEN

15 – 16 april    (sista anmälningsdag 31 mars)  

KURSKOSTNAD

6 900kr per person (fika och lunch ingår). Priset är exkl. moms.

ANMÄLAN

Kurstillfälle
Namn*
Organisation*
Adress:
Postnummer:
Ort:
E-post*
Telefon*