Brandfarliga arbeten

Sveriges Byggindustrier och SVEBRA, Svenska Brandsäkerhetsföretag, har tillsammans tagit fram en ny utbildning för att stärka utförare i olika branscher att arbeta brandsäkert. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och på så sätt ger samma behörighet som andra arrangörers brandskyddsutbildningar rörande heta arbeten.

Brandfarliga arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning – till exempel svetsning,
skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell. Försäkringsbolagens
säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvariga, brandvakter och personer som utför Brandfarliga
Arbeten är utbildade och certifierade.

OM UTBILDNINGEN

Utbildningen är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier
Ger samma behörighet som andra arrangörers brandskyddsutbildningar rörande heta arbeten.
Uppfyller de krav som ställs i försäkringsvillkoren
Följer gällande utbildningsplan
Ger ett giltigt certifikat enl. försäkringsbolagens villkor

Certifikatet är giltigt i 5 år från godkänd utbildning
Registreras i ID06 kompetensdatabas
Genomförs på en dag (6,5 tim)
Är branschanpassad och branschägt
Teori och praktisk användning av släckare

KURSPLATS

Räddningsskolan Skövde. Timmervägen 13, 541 64 Skövde

KURSDATUM

 

KURSKOSTNAD

1 990kr per person (fika och lunch ingår). Priset är exkl. moms.

ANMÄLAN

Kurstillfälle
Namn*
Organisation*
Adress:
Postnummer:
Ort:
E-post*
Telefon*