Att möta människor i kris

När det som inte får hända ändå sker och människor utsätts för svåra kriser, har du som möter dessa personer i ditt arbete en viktig roll och ett stort ansvar att ge professionellt stöd och medmänsklig empati. Alla reagerar olika i en krissituation, känslor som ilska, skuld, ångest, förtvivlan, rädsla och sorg är vanliga i situationer när livet känns svårt. Att möta människor i kris är en kurs som ger dig kunskap om och ökad förståelse för människors beteenden och reaktioner vid akuta kriser samt hur du som hjälpare kan bemöta dessa människor.

KURSINNEHÅLL

Vad är KRIS?
Krisens faser
Reaktioner
Samtalsmetodik, teori och praktik

Emotionell första hjälp
Stresshantering
Samhällets beredskap

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig främst till dig som jobbar inom Räddningstjänsten, eller som på annat
sätt kommer i kontakt med drabbade i direkt anslutning till det inträffade. Max 12 deltagare.

KURSPLATS

Räddningsskolan Skövde. Timmervägen 13, 541 64 Skövde

KURSDATUM

2 dagars utbildning. Enligt överenskommelse.

KURSKOSTNAD

Enligt offert.

ANMÄLAN

Namn*
Organisation*
Adress:
Postnummer:
Ort:
E-post*
Telefon*