Arbetsmiljö i praktiken

Den 31/3 2016 började den nya föreskriften gällande organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) att gälla. En god arbetsmiljö tjänar både arbetsgivare och arbetstagare på och arbetsmiljö bör vara en angelägen del av vardagen på alla våra arbetsplatser.

Syftet med denna utbildning är att underlätta för organisationer att göra rätt i sitt arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi varvar teori med praktiska verktyg och tankemönster som kan börja tillämpas omgående. Utbildningen kommer att ge dig svar på HUR du kan arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i din organisation.

Organisatorisk arbetsmiljö:
Ledning och styrning
Kommunikation
Delaktighet
Handlingsutrymme
Fördelning av arbetsuppgifter
Krav, resurser och ansvar

Social Arbetsmiljö:
Socialt samspel
Samarbete
Socialt stöd från chefer och kollegor

KURSINNEHÅLL

Från vision till konkreta mål och handlingplaner
Att bygga en organisation: funktion vs person
Kommunikation
Coachande förhållningssätt

Varningstecken och åtgärder
Tekniker mot kränkande särbehandling
Krav, resurser och prioriteringar
Ansvar för ledare respektive medarbetare

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som chef eller arbetsledare, HR-personal, arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud.

KURSPLATS

Räddningsskolan Skövde. Timmervägen 13, 541 64 Skövde

KURSDATUM

Enligt överenskommelse.

KURSKOSTNAD

3 550kr (fika och lunch, samt kursdokumentation ingår). Priset är exkl. moms.

ANMÄLAN

Namn*
Organisation*
Adress:
Postnummer:
Ort:
E-post*
Telefon*