Akut omhändertagande och HLR

Att komma först till en olycksplats är alltid dramatiskt om man inte vet vad som bör göras. Hur
tar man hand om en person som skadat sig? Vad skall man tänka på och i vilken ordning skall man
göra saker.

KURSINNEHÅLL

Skadelära
Livsfarliga tillstånd
Symptom
Åtgärder
Agerande vid andnings- och hjärtstopp

Agerande vid luftvägsstopp
Omhändertagande av medvetslös person
Hjärt- lungräddning
Praktiska övningar

KURSPLATS

Räddningsskolan Skövde. Timmervägen 13, 541 64 Skövde

KURSDATUM

Enligt överenskommelse. Kursens längd ca. 3 timmar.

KURSKOSTNAD

700kr per person exkl. moms.

ANMÄLAN

Namn*
Organisation*
Adress:
Postnummer:
Ort:
E-post*
Telefon*