Aktivt medarbetarskap

“Jag vet inte hur jag ska ge konstruktiv kritik till min chef utan att det uppfattas som kritik”

“Hur hanterar jag konflikter med arbetskamrater?”

“Hur förberder jag mig och vad ska jag ta upp vid ett medarbetarsamtal?”

Arbetsgivare förväntar sig alltmer att medarbetare ska vara aktiva, initiativrika och ansvartagande.
Att utveckla sin samarbetsförmåga är väsentligt för medarbetarskapet, det vill säga hur du som
medarbetare hanterar relationen till chef och arbetskamrater. Medarbetarskapet, liksom ledarskap
utvecklas bäst genom att relationen chef – medarbetare stärks. Detta kräver ett samspel mellan
engagerade medarbetare och närvarande chefer och först då kan resultatet i verksamheten påverkas

KURSINNEHÅLL

Kommunikation
Grupputveckling
Aktivt lyssnande
Självkännedom
Ge och ta konstruktiv kritik

Medarbetarsamtal
Samspel mellan ledare och medarbetare
Vektyg för att hantera konflikt- och
problemfyllda situationer
Påbörja en personlig utvecklingsplan

KURSPLATS

Räddningsskolan Skövde. Timmervägen 13, 541 64 Skövde

KURSDATUM

Enligt överenskommelse. Kurslängd 2 dagar.

KURSKOSTNAD

6 750kr (fika och lunch ingår). Priset är exkl. moms.

ANMÄLAN

Namn*
Organisation*
Adress:
Postnummer:
Ort:
E-post*
Telefon*