Workshop om Sociala Medier på Arbetsplatsen

Marcus NohlbergSociala medier är ett ständigt hett ämne som berör oss på flera olika sätt. Förra veckan var drygt 30 deltagare från 15 olika företag runt om i Skaraborg samlade i vår aula på Räddningsskolan för en workshop i frågor som rör vårt förhållningssätt till sociala medier på arbetsplatsen. Marcus Nohlberg, lektor i data- och systemvetenskap vid Högskolan i Skövde, var inbjuden av Arbetsgivarringen Skaraborg för att hålla i workshopen. Han startade med en föreläsning om våra vanligaste sociala medier och svarade på våra frågor om hur vi kan anpassa och använda oss av sociala medier på olika arbetsplatser.

Marcus visade på trenden att fler idag använder sig av sociala medier för att få kontakt med företag, snarare än att vända sig till respektive hemsida. Skillnaden i detta fall beror på att sociala medier, som till exempel Facebook, gör det lättare att få en kontakt med företag i realtid. Den här diskussionen ledde till frågor kring hur man bör hantera negativa kommentarer som kan lämnas av missnöjda kunder på en företagssida i sociala medier – en fråga som många deltagare kände en oro inför. Marcus betonade vikten av att uppmärksamma både positiva och negativa omdömen och kommentarer som besökare lämnar på våra företagssidor i sociala medier. Att tacka vid goda omdömen formar en närmre relation till sin publik, och vid negativa kommentarer är det avgörande att bemöta det som bekymrar den involverade. Det är viktigt, menar Marcus, att skapa en nära relation till sina följare och under, sociala medier ger oss en unik möjlighet att göra detta.

Vi tackar Marcus, Arbetsgivarringen Skaraborg och alla engagerade deltagare för en mycket givande eftermiddag!