Per Grankvist, Engagemang

Vad är engagemang? Det var temat för förra veckans föreläsning på Räddningsskolan.  I vår tid kan det tyckas att engagemang uttrycks bäst och enklast via gilla-markeringar på Facebook. Men även där ser engagemang väldigt olika ut, till exempel har Facebooksidan för Hallonlakritsskallar idag över 300 000 gilla-markeringar medan de stora partierna inte ens tillsammans når den siffran. Vad är skillnaden mellan dessa två typer av medlemsengagemang?

Grankvist menar att det handlar om just det – skillnader. Varje person vill engagera sig på sitt sätt och ge olika mycket av sin tid. Han pratade om att föreningar och facket är typer av organisationer som vanligtvis fokuserar på hur de ska värva fler medlemmar när fokus istället borde ligga på vilken typ av engagemang varje medlem vill och kan bidra med. Grankvist betonar att frågan inte ska lyda – hur kan vi få fler medlemmar, utan istället omformuleras till: för vad behöver vi medlemmar? Varje medlem ska på sitt sätt och med sin egna valda tid, kunna engagera sig. Engagemang är bättre uttryckt – personligt.

Grankvist pratade om flera personer som haft en ledande roll i viktiga rörelser som lett till ett stort engagemang genom tiderna. Några av dessa var Rosa Park, Martin Luther King och idag Barack Obama som i sin presidentkampanj tillät människor engagera sig på sina egna villkor.

Vi vill tacka Per Grankvist för en humorfylld föreläsning med nya och lärorika aspekter. Alla deltagare ska även ha ett stort tack för sitt engagemang som gjorde det möjligt för oss att tillsammans hjälpa människor på flykt. Hjärtligt TACK!