Lunchföreläsning med Jonna Nyberg

I eftermiddags hade vi närmre 50 härliga kvinnor på besök hos oss för föreläsningen Härskartekniker och motstrategier. Jonna Nyberg från Retorikverkstaden var inbjuden för att prata om retorik för kvinnor – om varför och när begreppet Härskartekniker myntades och hur man bemöter dem med hjälp av retoriska verktyg. Hon pratade också om den nya tidens härskarteknik – mobiltelefonen, och hur den så ofta smygs fram under möten och samtal med andra.

Vi kände igen oss i många situationer och fick flera tankeställare. Vi hoppas också att diskussionerna kring detta viktiga ämne fortsatte även efter att deltagarna lämnat Räddningsskolan och kommit tillbaka till sina arbetsplatser. Våra företagsatmosfärer bör bygga på tillit och respekt, ändå förekommer härskartekniker medvetet eller omedvetet mellan såväl kvinnor och män som mellan kvinnor och kvinnor, män och män. Jonna lärde oss att härskartekniker är ett sätt att behålla eller skaffa sig makt över andra människor, öka sitt inflytande och hävda sig själv genom att trycka ner andra. Hon lyfte också fram att vi själva är med och bidrar till hur kommunikationen kan se ut och fungera på våra arbetsplatser. Och att vi, med hjälp av de verktyg vi fick med oss under från föreläsningen, kan arbeta förebyggande och minimera risken för att härskartekniker används.