Karin Holm, Hälsa som strategi

IMG_0273 (2)I fredags var det återigen dags för lunchföreläsning hos oss på Räddningsskolan Skövde. Karin Holm från Kraft och Balans var inbjuden för att prata om hälsa som ett strategiskt verktyg för lönsamhet inom en organisation. Karin poängterade att hälsa inte bara innebär motion och nyttig kost utan även är en del av vårt psykiska välmående och därför ett glidande tillstånd. Hon menade att en individ inte enbart är antingen sjuk eller frisk utan glider mellan dessa två poler – även om man är frisk fysiskt, kan man må psykiskt dåligt och vise versa.   

Något som hjälper individen närmare friskpolen, både fysiskt och psykiskt, är KASAM – en känsla av sammanhang. KASAM är uppbyggt av tre byggstenar; begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. När dessa tre byggstenar samspelar blir vi motiverade och mer motståndskraftiga mot stress vilket leder till att vi gör ett bättre jobb. Hon menar att detta är KASAM som man ska eftersträva inom organisationen och som ett exempel kan det innebära att bryta ner organisationens vision till något som berör och förstås av alla medarbetare.  En vision som upplevs som begriplig, meningsfull och hanterbar.

Karin pratade också om hur vi bör flytta fokus från riskfaktorer till friskfaktorer i våra organisationer och svara på frågan Vad gör oss friska? istället för vad som gör oss sjuka. På arbetsplatsen handlar det om att bland annat jobba med det systematiska arbetsmiljöarbetet, som också är en skyldighet enligt arbetsmiljöverket.

En viktig och intressant föreläsning som gav oss kunskap om hur vi ska förbättra vår hälsa och skapa balans mellan arbete och fritid. Vi vill tacka Karin Holm och alla som deltog för en trevlig och inspirerande föreläsning!