Brandfarliga Arbeten

Sveriges Byggindustrier och SVEBRA, Svenska Brandsäkerhetsföretag, har tillsammans tagit fram en ny utbildning för att stärka utförare i olika branscher att arbeta brandsäkert.

Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och ger samma behörighet som andra arrangörers brandskyddsutbildningar rörande heta arbeten.