Första hjälpen på arbetsplatsen

När oförutsedda olyckor och akuta sjukdomsfall inträffar på arbetsplatsen är det viktigt att man har kunskaper och resurser för att möta dessa. De första minuterna efter olycksfallet är de mest kritiska för den som har svåra skador.

Första hjälpen

Första hjälpen syftar till att uppehålla livet på den drabbade och förhindra att skadorna förvärras. Minst lika avgörande är det att kunna samordna och organisera hjälparbete i en livshotande situation.

Materialet och innehållet i utbildningen baseras på riktlinjerna i arbetsmiljölagen (AML) och arbetsmiljöverkets föreskrifter Första hjälpen och krisstöd, AFS 1999:07.

Läs mer om utbildningen i produktbladet – Första hjälpen på arbetsplatsen