Energitjuvar, Brian Berglund

Denna höst hade vi Brian Berglund som föreläsare hos oss. Brian är född och uppvuxen i Skövde men bor numera i Göteborg. Med över 17 års erfarenhet av coachning, ledarskap och konflikthantering, delade Brian med sig av enkla och konkreta tips om hur man kan skapa sig en rikare vardag.

IMG_4409_red

Under föreläsningen fick vi lära oss om hur vi bäst kan hantera våra energitjuvar. Brian menar att energitjuvar kan vara en kollega och granne men även en inkorg som bara växer, skitiga badrum och träningen som aldrig blir av. För att inte låta dessa energitjuvar påverka ens liv och vardag behöver man konfrontera det som tynger en. Det finns självklart fler lösningar till olika problem men för Brian är en väsentlig.

Det första man bör göra är att ställa sig själv frågan varför situationen ser ut som den gör och om det finns något man kan göra annorlunda. Det är först när man har arbetat med sig själv som man kan börja hantera utomstående faktorer. Brian menar att man inte alltid kan se saker från samma synvinkel som sina medmänniskor, men att ha förståelse för sina tankar och åsikter kan man lättare också acceptera olikheter. Det är arbetet med sig själv i första hand som kommer lossa tyngderna och återskapa energin.

Brian arbetar mer djupgående under sina utbildningar. Till våren kommer han tillsammans med oss på Räddningsskolan Skövde erbjuda organisationer och företag en halvdagsutbildning inom konflikthantering. Du kan läsa mer om utbildningen i vår utbildningskatalog och på vår hemsida eller kontakta oss för mer information.

Vi vill tacka Brian och våra deltagare för en fantastisk föreläsning!