Carina Augustsson, Synergize

Ledarskap handlar inte bara om de egenskaper en ledare bör inneha, utan även om den grupp människor som leds och vad de kan uppnå tillsammans. Drygt 50 deltagare från olika företag runt om i Skaraborg samlades förra veckan i vår aula på Räddningsskolan Skövde för att lyssna till Carina Augustsson från Synergize AB, som pratade om Effektiv Ledarskap.

Föreläsning_Carina Augustsson

Carina, som är en certifierad utbildare i flera ledarskaps- och grupputvecklingsprogram, talade om resultatrika riktlinjer för ledare samt medarbetares värde i ett framgångsrikt ledarskap. Carina lyfte också fram kommunikationen som grundläggande i ledarskapet. En viktig grundsten i Carinas arbete är också att chefer och ledare i första hand måste kunna leda sig själva, innan de kan leda andra. För att man ska vara en trovärdig och pålitlig ledare bör dessa egenskaper också spegla på ledarskapet gentemot andra. Det är när en ledare uppfattas som en förebild som medarbetarna kan bli motiverade till att skapa gemensamma visioner och sträva mot samma mål. Carina menar att när både ledare och medarbetare har ett öppet sinne och försöker se saker ifrån varandras perspektiv, kan ledarskapet bära med sig stora framgångar för alla parter. Hon kallar denna process för synergi.

En spännande och inspirerande föreläsning som gav oss nya inblickar på ledarskap! Vi delar också med oss av ett tänkvärt klipp med Stephen R. Covey som tydligt klargör begreppet synergi och är något av en guru för Carina.

Dr. Stephen R