Barnolycksfallsutbildning och Barn-HLR

Att barn testar gränser och förmågor hör till utvecklingen, men det är också i samband med detta som barn kan göra sig illa. Denna utbildning med teoretiska och praktiska övningar hjälper att förbereda dig för om en olycka skulle inträffa och barnet skadar sig allvarligt.

Barnolycksfallsutbildning och Barn-HLR

Under utbildningen går vi tillsammans igenom förebyggande åtgärder som kan vidtas för att minimera riskerna till en olycka och öka chanserna för barn som drabbats av akut skada eller sjukdom att överleva.

Läs mer om utbildningen i  produktbladet – Barnolycksfallsutbildning och Barn-HLR.