BAM, Bättre Arbetsmiljöarbete

Under våren 2020 kör vi igång med BAM, Bättre Arbetsmiljöarbete med våran nya utbildare Leffe Larsson som utbildat sedan 1990 inom systematiskt arbetsmiljöarbete. Läs mer här