Äldst, yngst eller mittemellan?

I många sammanhang har vi fått hör att storasystern är den duktiga flickan med stort ansvar, medan mellanbarnet är medlaren bland syskonen och lillebror rebellen som är mer villig att ta risker. Vad har vår placering i syskonskaran för betydelse i våra liv?

IMG_1726_2

I förra veckan fylldes vår aula med härliga människor som var hos oss på Räddningsskolan Skövde för att lyssna till Elisabeth Schönbeck, beteendevetare, diplomerad småbarnspedagog och författare. Hon har specialiserat sig på betydelsen av vår placering i syskonskaran och menar att den placering vi får präglar oss och påverkar vårt sociala beteendemönster både privat och på arbetsplatsen– en åsikt Schönbeck delar med flera forskare på området.

Det äldsta syskonet får fler gånger ansvaret för de yngre syskonen, därför kan man ofta se storasyskon i ansvarsfulla yrkesroller som chefer och politiker. Hilary Clinton är ett bra exempel på en storasyster inom politik med två yngre bröder.

Mellanbarnet får ofta rollen som medlare mellan syskonen och söker fredliga lösningar. Martin Luther King stod för de svartas rätt i samhället och var ett typiskt mellanbarn. Det är heller inte ovanligt att stöta på mellanbarn bland mellanchefer som har förmågan att kommunicera med både chefer över och medarbetare under dem.

Det yngsta syskonet känns igen som rebellen och våghalsen. Renata Chlumska som var den första svenska kvinnan att besegrade Mount Everest är också lillasyster. Småsyskon ser man även fler gånger bland brandmän, konstnärer och säljare.

Endabarn hittar man ofta bland människor som utför individuella sporter. Under deras uppväxt lär de sig inte att kompromissa på samma sätt som en familj med flera syskon. De är också tilldelade egenskaper vanliga för storasyskon som till exempel ansvar och kontroll.  Tiger Woods med hans förträffligt framgångsrika karriär i golf är ett bra exempel på ett endabarn.

Familjer ser olika ut i dagens samhälle. Vi kan vara enda barn, ha ett syskon eller flera. Dessutom är det inte ovanligt med halv- och bonussyskon.  Därför kan vi inte alltid tilldela syskonen de typiska syskonrollerna rakt upp och ner. Schönbeck menar att det inte går att bortse från att det finns många variabler att ha i åtanke vid en beteendeanalys av syskon.

En av dessa avgörande faktorer är ålderskillnaden. Två begrepp som enkelt visar vilken betydelse åldern har i beteendet syskonen formar är; pseudotvillingar och funktionellt endabarn.

När två syskon har mindre än 18 månader mellan dem kallas de för pseudotvillingar. Dessa syskon behöver inte utveckla den typiska rollen för ett äldsta och yngsta syskon.  Det finns istället en möjlighet att syskonen övertar varandras roller.  Även i en familj med flera barn kan det enligt Elisabeth finnas något hon kallar för funktionella endabarn. När det skiljer 6 år eller mer mellan två syskon påminner deras beteende mer om det hos ett endabarn än storasyskon och småsyskon, de blir alltså funktionella endabarn.

Kön är en annan fundamental faktor i hur rollerna formas. Storasystrar utvecklas olika beroende på om hon endast har yngre bröder, yngre systrar eller en av varje.  Likadant är det om det yngsta barnet är en pojke med endast systrar eller en lillasyster med endast äldre bröder. Förståelsen för könen utvecklas på olika sätt beroende på vem de har växt upp närmast till.

Schönbeck vill tydligt poängtera att det är viktigt för syskonen att inte jämföras med varandra. Föräldrar ska i första hand fokusera på att lyfta fram styrkor hos varje barn. Hon menar att detta är något även vi som vuxna kan tillämpa när vi skapar en förståelse för vårt beteende.

Hon vill slutligen ännu en gång tydligöra att det inte går att bortse från att andra faktorer har en väsentlig betydelse för hur vårt beteende formas, som yttre förhållanden, men i stort sett menar hon att syskonen följer detta beteendemönster.

Vi lärde oss mycket om oss själva under denna intressanta och roliga föreläsning och diskussionerna gick varma under fikastunden!

Ett varmt tack till Elisabeth och alla som var med och gjorde kvällen fantastisk!

Om du vill lära dig mer om vad för betydelse din plats i syskonskaran har i ditt liv kan du läsa mer om ämnet i Elisabeth Schönbecks bok ”Äldst, yngst eller mittemellan?”.