Räddningsskolans Föreläsningar

Våren 2014 startade vi på Räddningsskolan en föreläsningsserie. Först ut var Torkild Sköld – en av Sveriges bästa föreläsare inom Personligt Ledarskap. I december bjöd vi in till lunchföreläsning med retorikern Jonna Nyberg som pratade om Härskartekniker och hur man hanterar dem på ett effektivt sätt. Under 2015 kommer vi att anordna såväl lunch- som kvällsföreläsningar inom olika spännande ämnen med duktiga föreläsare. Håll utkik här efter nästa föreläsning!

ANMÄL DIG TILL FÖRELÄSNINGEN

Organisation
Namn (obligatorisk)
E-post (obligatorisk)
Telefon: (obligatorisk)

TIDIGARE FÖRELÄSNINGAR

BRIAN BERGLUND

BrianBerglund

Energitjuvar – hantera dina engergitjuvar och få en rikare vardag

Höstens föreläsning handlar om hur vi kan effektivisera och förenkla vår tillvaro genom att göra oss av med energitjuvar i vår vardag.

Energitjuvar finns överallt. Det kan vara en kollega eller en granne som slukar din energi. Eller en inkorg som bara växer, skitiga badrum eller träning som aldrig blir av. Men den gemensamma nämnaren för alla energitjuvar är att vi inte vet hur vi ska tackla dem. Vi läcker energi utan att få något tillbaka.

Men det behöver givetvis inte vara så. Vardagen kan bli mycket roligare, intressantare och mer meningsfull om vi lär oss att hantera och förebygga energitjuvar.

Med över 17 års erfarenhet av coachning, ledarskap och konflikthantering, delar Brian Berglund med sig av enkla och konkreta tips på hur du kan skapa en rikare vardag.

ELISABETH SCHÖNBECK

ESB053

Äldst, yngst eller mittemellan? Din placering i syskonskaran betyder mer än du tror.

Varför uppträder och reagerar vi så olika? Vår roll i syskonskaran präglar oss och påverkar vårt sociala beteendemönster både privat och på arbetsplatsen.

Omfattande forskningsresultat framhåller syskonplatsens betydelse för hur vi utvecklas och vilka vägar vi väljer i livet. Resultaten visar ett tydligt samband mellan hur du fungerar socialt, både privat och på din arbetsplats, och om du är endabarn, äldst, mellanbarn eller yngst.

Denna kunskap kan användas i många sammanhang – vid konflikthantering, yrkesvägledning och rekrytering, men även till vardags i barnuppfostran, på arbetsplatser osv. Med denna insikt kan man öka sin personliga sociala kompetens och bättre förstå beteenden och reaktioner hos sig själv och sin omgivning.

PER GRANKVIST

Foto: Sofia Runarsdotter

Tillsammans med samtidsanalytikern, föreläsaren och författaren Per Grankvist, arrangerade Räddningsskolan Skövde en föreläsning där arvode och överskott skänktes till hjälpinsatser för flyktingkrisen i Europa.

Föreläsningen med Per Grankvist bygger på fem års forskning i ämnet och belyste frågor som hur man får människor att göra skillnad, vad som krävs för att skaffa och behålla medlemmar samt motivera medarbetare till att nå uppställda mål och visioner. Det var ett medryckande föredrag om hur engagemang uppstår, sprids och vad vi kan lära oss av historien när vi vill få fler människor engagerade i framtiden.

KARIN HOLM

Karin Holm

Hälsa som strategi – Kraft och balans på arbete och fritid

Hälsa som strategi var temat för denna lunchföreläsning på Räddningsskolan Skövde. Karin Holm från Kraft och Balans ville uppmuntra oss till att flytta fokus från sjukvård till aktiv friskvård i våra organisationer. Att göra hälsa till en prioriterad strategi i företaget gör att vi bättre kan ta hand om våra medarbetare och öka förutsättningarna för minskat antal sjukskrivningar. Syftet med föreläsningen var att öka förståelsen för hur hälsa och lönsamhet hänger ihop samt belysa viktiga faktorer som är av betydelse för att skapa en hälsosam organisation.

MARCUS NOHLBERG

Sociala Medier på Arbetsplasten
Tillsammans med Arbetsgivarringen Skaraborg bjuder vi in Marcus Nohlberg, lektor i data- och systemvetenskap, för att diskutera olika förhållningssätt till sociala medier, riktlinjer samt vilka risker och fördelar sociala medier för med sig – ur ett organisations- och företagsperspektiv. Marcus är pecialist inom området informationssäkerhet och har stor erfarenhet i frågor som rör just vårt förhållningssätt till sociala medier på arbetsplatsen.

JONNA NYBERG

Härskartekniker och motstrategier
Jonna Nyberg från Retorikverkstaden lär dig hur, varför och när begreppet härskartekniker myntades. Du får kunskap om hur de bemöts och retoriska verktyg för att skapa en företagsatmosfär som bygger på tillit och respekt. Du är själv med och bidrar till hur kommunikationen kan se ut och fungera på din arbetsplats. Genom att arbeta förebyggande och minimera risken för att härskartekniker används får du med dig verktyg; redo att användas i mötet med kunder, kollegor, chefer och andra.

TORKILD SKÖLD

Personligt ledarskap
Oavsett om du arbetar som egen företagare eller är anställd så är du alltid verkställande direktör i det företag som är du. I denna position tar du dagligen beslut och utför handlingar som påverkar hur du utvecklar och förvaltar dig själv.